Fundacja na Rzecz Rozwoju Polski Zachodniej

Rozwój gmin w Polsce zachodniej.

Porozumienie zawarte w dniu 26 sierpnia 2010 roku w Szczecinie pomiędzy pięcioma województwami Polski Zachodniej, reprezentowanymi przez marszałków województw, w sprawie podjęcia wspólnych prac nad strategią i programem operacyjnym Polski Zachodniej

Nasze motto:

Warto Rozmawiać

Strategie ponadregionalne stanowią instrument realizacji „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie”. Teraz pracujemy nad szczegółami.

Prezes, “Łukasz Szeląg”

„Nie tylko Szczecin, ale także Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra,
Koszalin […] mają potencjał kreowania i rozprzestrzeniania procesów rozwojowych w tej części kraju, jednak tę możliwość zmniejsza niska jakość powiązań transportowych i funkcjonalnych z głównymi, bardziej dynamicznymi, węzłami sieci osadniczej kraju, takimi jak Poznań,
Wrocław, Trójmiasto.

Mayor Office

+44 (888) 12 345.

Emergency

911 (Police, Ambula...)

“Polska zachodnia zasługuje na lepsze traktowanie”

Dziedziny, w których

Dorazamy i Pomagamy

Do tej pory

Pomogliśmy

Napisz do nas

Jak możemy pomóc?